Handleidingen moedertank & kleine tankjes

Vloeibare zuurstof gebruiken

Vul het tankje kort voordat u weg gaat. Vloeibare zuurstof verdampt namelijk.
Als u de gevulde portable niet gebruikt, zal deze toch in ongeveer 24 uur leeglopen.

Zorg er altijd voor dat u bij het vullen van een draagbaar tankje schone, vetvrije handen heeft.
1. Reinig en droog de aansluiting op de moedertank en het tankje met een schone, droge vezelvrije doek.
2. Maak het tankje vast aan de vulopening van de moedertank.
3. Open de ontluchtingsklep.
Het tankje begint zich te vullen. U hoort nu de zuurstof stromen. Het sissende geluid en de damp zijn normaal.
4. Klap tijdens het vullen de ontluchtingsklep meerdere malen dicht.
Zo voorkomt u ijsvorming op het ontluchtingsventiel.
5. Het tankje is vol als het sissend geluid van toon verandert en begint te sputteren. Er zal nu wat vloeistof uit de ventilatieopening ontsnappen.
6. Klap de ontluchtingsklep dicht en laat het tankje 3 seconden zitten.
7. Maak het tankje los van de moedertank.
8. Laat het tankje 15 minuten staan met de zuurstoftoevoerknop op ‘0’.
9. Pas daarna kunt u het draagbare tankje gebruiken.

Handleidingen kleine tankjes