Breathless

Breathless is hét symposium voor professionals die te maken hebben met longzorg therapieen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de behandeling van COPD.

Dit jaar is het thema: Samen zorgen we voor meer lucht in de dag voor jou en je patiënt.

Tijdens dit event wordt dieper ingegegaan op casuistiek, ontwikkelingen binnen het vakgebied en de verschillende behandelmethoden. Het programma kun je volgen gericht op ziekenhuiszorg of verzorgings-verpleeghuiszorg.

Datum: Donderdag 6 juni
Tijd: 09:30 -17:00 uur
Locatie: Kasteel Woerden, Kasteel 3, 3441 BZ Woerden

Heeft u vragen? We helpen graag via breathless@vivisol.nl.

Programma 


09:30 uur  Ontvangst


10:00 uur  Opening


10:15 uur  Plenaire sessie

Landkaart COPD longaanvallen: passende COPD zorg noodzakelijk in elke regio
Mevr. L. Sekhuis, Sr projectleider landelijk zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname, Long Alliantie Nederland

De samenwerking binnen de Long Alliantie Nederland (LAN) levert met betrokkenheid van velen toegevoegde waarde op in concrete producten en transmurale zorgaanpakken. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de kwaliteitsstandaard COPD longaanval met ziekenhuisopname. Deze aanpak beschrijft hoe longaanvallen die leiden tot een opname het beste transmuraal behandeld kunnen worden en hoe heropnamen te voorkomen zijn (www.longaanval.nl). Uit onderzoek bleek deze aanpak goed is voor patiënt, mantelzorger, zorgverlener en de kwaliteit van de longzorg. Helaas lijkt de grootschalige landelijke implementatie van deze kwaliteitsstandaard te stokken. Om meer aandacht hiervoor te genereren is begin 2024 samen met de Nederlandse Zorgautoriteit de landkaart COPD longaanvallen uitgebracht. De LAN neemt je graag mee met het nut van de kwaliteitsstandaard en geeft uitleg welke kansen deze landkaarten kunnen bieden. Daarnaast gaan we met deelnemers graag in gesprek over deze landkaarten en wisselen van gedachten welke kansen zij zien in de eigen regio en/of zorgpraktijk.

10:45 uur  Subsessie 1
 

Gericht op verzorgings- en verpleeghuiszorg
De rol van fysiotherapie bij COPD-patiënten
A. de Backer, fysiotherapeut, Bravis Ziekenhuis

Als fysiotherapeut zal ik verschillende drainage- en ventilatiebevorderende technieken bespreken, zowel met als zonder hulpmiddelen. Daarnaast zal ik de aandacht vestigen op mobilisatie, met een specifieke focus op patiënten in de tweede lijn. Voor eerstelijnspatiënten richt ik me op spierkrachtoefeningen en het verbeteren van inspanningstolerantie, met als doel de kwaliteit van leven te verbeteren en het aantal ziekenhuisopnames te verminderen. Voor patiënten in de tweede lijn ligt de nadruk op het verbeteren van algemeen functioneren of vertragen van de achteruitgang hiervan, inzicht krijgen in de ontslagbestemming en het verminderen van de duur van opnames.

Gericht op ziekenhuiszorg

Het belang van meten van de pCO2 en wat doe ik er 
dan mee?

T. Wijkhuijs, Physician Assistant Longziekten, ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen

Hoe het transcutaan monitoren van de ventilatie een nuttig trendhulp middel kan zijn.


11:45 uur  Lunch & bezoek standhouders


12:45 uur   Subsessie 2

 

Gericht op verzorgings-en verpleeghuiszorg
Verneveling en zuurstofmodaliteiten

J. Harks, Product Manager / Clinical Expert, VIVISOL Nederland
 

Tijdens deze workshop zullen alle zuurstof (mobiliteit)- en verneveling voorzieningen de revue passeren met al hun voor- en nadelen. Tevens gaan we bespreken hoe het voor u mogelijk is om objectief te bepalen of uw patiënt/cliënt geschikt is voor een on demand zuurstof systeem.

Gericht op ziekenhuiszorg
Highflow is in the air
N. Embregts-Huijbregts, Physician Assistant (PA) Longgeneeskunde, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis


Het inzetten van nHFT (nasal HighFlowTherapie) bij patiënten in het ziekenhuis. Wanneer zet je nHFT in? Welke standen zijn er? Hoe start je de therapie op en hoe bouw je af? Nannie Embregts deelt praktische Tips and Tricks.

13:45 uur  Pauze en bezoek standhouders


14:00 uur  Subsessie 3

 

Gericht op verzorgings-en verpleeghuiszorg
Highflow is in the air
N. Embregts-Huijbregts, Physician Assistant (PA) Longgeneeskunde, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis


Het inzetten van nHFT (nasal HighFlowTherapie) bij patiënten in het ziekenhuis. Wanneer zet je nHFT in? Welke standen zijn er? Hoe start je de therapie op en hoe bouw je af? Nannie Embregts deelt praktische Tips and Tricks.

Gericht op ziekenhuiszorg

Verneveling en zuurstofmodaliteiten

J. Harks, Product Manager / Clinical Expert, VIVISOL Nederland


Tijdens deze workshop zullen alle zuurstof (mobiliteit)- en verneveling voorzieningen de revue passeren met al hun voor- en nadelen. Tevens gaan we bespreken hoe het voor u mogelijk is om objectief te bepalen of uw patiënt/cliënt geschikt is voor een on demand zuurstof systeem.


15:00 uur Pauze & bezoek standhouders


15:15 uur  Plenaire sessie 


Heb moed en krijg invloed
F.J. Oosterbaan-Bruggeman, MSc, Auteur, Huys voor de Zorg 

Deze uiterst persoonlijke en motiverende keynote inspireert jou om moedig, vol
vertrouwen én succesvol verpleegkundig leiderschap te pakken.

Johanna start met een persoonlijk verhaal en vervolgt met voorbeelden van
verpleegkundigen die regie pakten en hierdoor meer invloed konden ervaren. Na
deze keynote kun je (h)erkennen, ervaren en voelen dat je al moedige stappen gezet
hebt richting Verpleegkundig Leiderschap. Je krijgt handvatten en praktische tools
om jezelf steviger te positioneren tijdens de volgende keer dat je in een situatie komt
waarbij je moed en invloed nodig hebt. Durf jij het aan om die leiderschapsrol te
pakken?


16:15 uur  Afsluiting & Borrel

Accreditatie

Wordt aangevraagd bij verschillende beroepsverenigingen 

Accreditatie wordt aangevraagd bij de volgende verenigingen:
  • Verpleegkundig Specialisten Register
  • KABIZ- Longfunctieanalisten (NVLA)
  • Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)
  • Kwaliteitsregister V&VN en Register Zorgprofessionals

Exposanten 

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image