Het op afstand monitoren van uw PAP-apparatuur

De PAP-apparatuur die VIVISOL uitleent aan Gebruiker biedt de mogelijkheid om therapiegegevens op afstand ter beschikking te stellen aan de voorschrijver en aan VIVISOL.
 

De PAP-apparatuur heeft een ingebouwde, draadloze communicatie-unit. Deze unit verzendt automatisch gegevens van het PAP-apparaat naar een online toepassing. De therapiegegevens worden één keer per dag automatisch verstuurd via een particulier netwerk voor mobiele telefonie of een door Gebruiker gekozen Wifi netwerk. Deze therapiegegevens zijn niet direct naar Gebruiker herleidbaar. De gegevens worden voor verzending gelabeld met het serienummer van de PAP-apparatuur.
 

De gegevens worden verstuurd naar een server die beheerd wordt door een onafhankelijke partij. Deze partij heeft geen toegang tot de opgeslagen therapiegegevens en is enkel verantwoordelijk voor het beheer van de server en het borgen van de beveiligde omgeving. Op de server worden de therapiegegevens gekoppeld aan de persoonsgegevens van Gebruiker die zijn verstuurd vanuit de patiëntendatabase van VIVISOL. De volgende persoonsgegevens van Gebruiker worden op de server opgeslagen:
 

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Het ziekenhuis waar Gebruiker onder behandeling is
 • Serienummer PAP-apparaat dat in gebruik is
 • Instellingen PAP-apparaat dat in gebruik is
 • Het aantal uren per nacht dat Gebruiker het apparaatgebruikt
 • De resultaten van de therapie (hoeveel ademstilstanden zijn er nog bij gebruik van het apparaat)
 • De mate waarin het masker goed passend is
 • Het aantal keren dat het masker gedurende de nacht wordt op- en afgezet

Via de online toepassing hebben enkel uw behandelend arts en VIVISOL toegang tot de gegevens van Gebruiker. Het doel is het monitoren, evalueren, beoordelen en uiteindelijk optimaliseren de PAP-therapie van Gebruiker.
 

De Nederlandse zorgverzekeraars vergoeden PAP-therapie wanneer het PAP-apparaat minimaal 5 dagen per week, 4 uur per nacht wordt gebruikt. Via de contracten die VIVISOL heeft met de zorgverzekeraars is VIVISOL verplicht om dit te controleren. Wanneer Gebruiker dit minimum niet haalt, zal VIVISOL contact opnemen met Gebruiker om dit te bespreken en afspraken te maken over het vervolg van de therapie. Indien nodig neemt VIVISOL contact op met de behandelend arts van Gebruiker.
 

Het aantal uren dat Gebruiker het PAP-apparaat gebruikt, wordt niet op persoonlijk niveau aan de zorgverzekeraar gerapporteerd. Wel dient VIVISOL periodiek over de gemiddelde therapietrouw van alle gebruikers tezamen te rapporteren aan de zorgverzekeraar. Deze gegevens zijn niet naar individuele gebruikers te herleiden.
 

De fabrikant van de PAP-apparatuur beheert de functionaliteiten van de online toepassing. De fabrikant heeft op geen enkel moment toegang tot de persoonsgegevens van Gebruiker. De fabrikant beschikt wel over anonieme gegevens ten behoeve van onderzoek naar mogelijke productverbeteringen. Deze gegevens zijn niet herleidbaar naar individuele gebruikers.
 

Wanneer Gebruiker geen toestemming geeft voor het op afstand monitoren van de PAP-therapie, dan zal VIVISOL éénmaal per jaar u verzoeken de SD-kaart op te sturen. Dit betekent dat VIVISOL de kwaliteit van de therapie niet frequent kan monitoren en dat VIVISOL niet direct kan reageren op gebeurtenissen die wel opgemerkt zouden kunnen worden bij monitoring op afstand.

Gebruiker kan gegeven toestemming op elk moment weer intrekken. Dat kan op verschillende manieren:

 • Door deze digitale verklaring opnieuw in te vullen en de optie ‘ik geef geen toestemming’ aan te vinken
 • Door het sturen van een e-mail aan privacy@vivisol.nl
 • Door een brief te sturen naar het postadres van VIVISOL (Antwoordnummer 60282, 5000 VB in Tilburg, t.a.v. Privacy Officer).

Verzoeken tot het verwijderen van persoonsgegevens uit de online toepassing kunnen ingediend worden via privacy@vivisol.nl of bovenstaand postadres.
 

VIVISOL vindt het belangrijk om transparant te zijn over de (bijzondere) persoonsgegevens die zij verwerkt conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming hieraan stelt. Meer informatie over de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens door VIVISOL is te vinden via www.vivisol.nl/privacy.
 

De informatie kan desgewenst ook opgevraagd worden via privacy@vivisol.nl of het postadres van VIVISOL (Antwoordnummer 60282, 5000 VB in Tilburg, t.a.v. Privacy Officer).