Rapport NZa en LAN: Grote regionale verschillen in zorg bij COPD longaanvallen

Doel is om partijen inzicht te geven en te ondersteunen om een beweging naar meer passende zorg in gang te zetten of te versnellen.

De NZa heeft in samenwerking met de LAN een data-analyse uitgevoerd naar het zorggebruik
onder COPD patiënten in Nederland. Zo zijn landelijke trends en regionale verschillen in de
behandeling van deze patiënten in kaart gebracht.

 

Landelijke trends en regionale verschillen


Het aantal mensen met COPD is vanaf 2015 snel toegenomen (en zal naar verwachting
verder stijgen) tot 600.000 tot 800.000 patiënten (afhankelijk van de bron). Het aantal
ziekenhuisopnames blijft daarentegen met 26.000 per jaar stabiel.

 

Uit de data-analyse blijkt dat er grote regionale verschillen zijn in de zorg voor COPD-
patiënten bij longaanvallen. Zo is de kans dat je als COPD-patiënt met een longaanval voor

een opname in het ziekenhuis belandt, in sommige regio’s 2,5 keer groter dan in andere
regio’s. Het aantal dagen dat een patiënt opgenomen wordt in het ziekenhuis verschilt wel
sterk per regio: van 6 tot 19 dagen per patiënt per jaar. Tenslotte blijkt uit de analyse
dat de gemiddelde kosten per COPD-patiënt in sommige regio’s bijna 4 keer hoger zijn dan
ergens anders.


Het goede gesprek voeren in de regio


De NZa en de LAN geven geen interpretatie van deze regionale verschillen. Dit kan namelijk
vele factoren betreffen. De LAN vindt wel dat deze regionale verschillen te groot zijn voor een
klein land als Nederland. Wij hopen dat deze analyse handvatten biedt voor het gesprek in de
(IZA-)regio’s: om inzicht te krijgen, van elkaar te leren en keuzes te maken die leiden tot
meer passende zorg in de (IZA-)regio voor mensen met COPD.


Reductie longaanvallen met ziekenhuisopname mogelijk


Bij dit gesprek in de regio zou ook de - door de LAN, het Longfonds en Zorgverzekeraars
Nederland ontwikkelde - Kwaliteitsstandaard COPD longaanval met ziekenhuisopname
aan bod kunnen komen. Toepassing hiervan kan leiden tot een forse reductie (gemiddeld
20%) van opnamedagen voor longaanvallen, met gelijke patiënttevredenheid én meer
werkplezier bij zorgverleners. Deze Kwaliteitsstandaard is daarnaast een goed voorbeeld van
passende zorg, wat onder meer is onderstreept door demissionair minister Helder (VWS), de
NZa, het Zorginstituut en het Longfonds.

 

Lees het volledige rapport hier