Titreren: het verstellen van de MRA-beugel

De MRA-beugel kan in verschillende standen worden gezet om uw onderkaak in de juiste positie te brengen. Het verstellen van de beugel heet ‘titreren’.

Verstel de beugel alleen op voorschrift van de MRA-consulent. Laat ook uw eigen tandarts niets aan de beugel verstellen. Gebeurt dit wel, dan komt de garantie op de beugel te vervallen.

Na de eerste gewenningsperiode van ongeveer 4 weken heeft u een eerste controle-afspraak. Tijdens die afspraak geven we u duidelijke instructies over het titreren van de MRA-beugel. Vanaf dan mag u titreren en op zoek gaan naar de optimale stand van de onderkaak. Met optimaal bedoelen we dat u geen last heeft van tanden en kaken én dat de apneu-klachten afnemen.

LET OP: Verstel de linker- en rechterkant altijd evenveel. Een halve millimeter verschil kan veel last geven aan het kaakgewricht. Zet de onderkaak een klein stukje naar voren, en slaap er minimaal 7-14 nachten mee voordat u verder titreert. Als u de onderkaak ineens een flink stuk vooruit zet kan dat pijnlijke kaken opleveren. Bovendien kunnen de apneu-klachten ook verergeren wanneer de onderkaak te ver naar voren staat.

Wij zien u terug voor controle-afspraken tot de therapie is geoptimaliseerd. Als u de optimale stand van de MRA-beugel heeft gevonden, informeren wij de verwijzend specialist, uw huisarts en uw eigen tandarts hierover. De specialist beslist of een nieuw slaaponderzoek met beugel nodig is. Onze consulent adviseert u over verdere titratie. Vervolgens roepen wij u jaarlijks op voor controles om de kwaliteit van de therapie en de garantie op de MRA-beugel te waarborgen. 

Het is mogelijk dat na verloop van tijd de klachten enigszins toenemen. Toename van het snurkgeluid is echter geen reden om de MRA-beugel te titreren. Neem bij vragen altijd contact op met onze Customer Service.