Veiligheidsmelding Philips: update 21-07-2022

Periodiek ontvangt u van ons een update over het Philips omruil- en reparatieplan. Graag praten we u via deze weg weer bij. Hieronder vindt u de highlights van dit moment. Wilt u meer lezen? Klik dan door via de verschillende links.

Philips maakt nieuwe onderzoeksresultaten bekend
Philips heeft eind juni een update gegeven over de beschikbare resultaten van onderzoeken die zijn uitgevoerd met de DreamStation 1. Jan Kimpen, medisch directeur van Philips, vat het als volgt samen:

In Nederland blijft de aanbeveling van de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd en artsenvereniging NVALT van toepassing:
''Onmiddelijk stoppen met het apparaat zou voor alle gebruikers grote risico's met zich mee kunnen brengen. De behandelaars en inspectie maken de afweging dat het een verantwoorde keuze is om de apparaten te blijven gebruiken.''

De beschikbare onderzoeksresultaten samengevat
Philips heeft de beschikbare onderzoeksresultaten samengevat in een brief, speciaal voor gebruikers.
Deze brief leest u hier. 

Wist u dat...?
...Philips een speciale website heeft met informatie over de veiligheidsmelding? U vindt er bijvoorbeeld video's met uitleg over het reparatie- en vervangingsprogramma en de uitgevoerde onderzoeken. U vindt de website hier

VIVISOL heeft intussen 37% van de betrokken apparaten omgewisseld.
Het wereldwijde tekort aan elektronische componenten en logistieke capaciteit blijft Philips raken. Philips geeft zelf aan niet meer dan een aantal weken vooruit te kunnen plannen. Philips verwacht 90% van de betrokken apparaten dit jaar te kunnen vervangen. Als uw apparaat aan de beurt is, krijgt u van ons een e-mail.

In Nederland ziet de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) toe op de uitvoering van het omruil- en reparatieplan.
Daarnaast blijven wij als leverancier in gesprek met Philips, artsenorganiatie NVALT, de ApneuVereniging en de zorgverzekeraars.