Breathless

Breathless is hét symposium voor professionals die te maken hebben met respiratoire therapieen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de behandeling van COPD.

Dit jaar is het thema: Samen zorgen we voor meer lucht in de dag voor jou en je patiënt.

Tijdens dit event wordt dieper ingegegaan op casuistiek, ontwikkelingen binnen het vakgebied en de verschillende behandelmethoden.

Datum: Donderdag 6 juni
Tijd: 09:30 -17:00 uur
Locatie: Kasteel Woerden, Kasteel 3, 3441 BZ Woerden

Heeft u vragen? We helpen graag via breathless@vivisol.nl.

Workshops 


Landkaart COPD longaanvallen: het invoeren van de zorgaanpak in álle regio’s
Long Alliantie Nederland

De samenwerking binnen de Long Alliantie Nederland (LAN) levert met betrokkenheid van velen toegevoegde waarde op in concrete producten en transmurale zorgaanpakken. Deze aanpakken zijn goed voor patiënt, mantelzorger, zorgverlener en de kwaliteit van de longzorg. Helaas lijkt de grootschalige landelijke implementatie van de kwaliteitsstandaard Zorgpad COPD longaanval met ziekenhuisopname in veel regio’s te stokken. Om meer aandacht hiervoor te genereren wordt begin 2024 de landkaart COPD longaanvallen uitgebracht. De LAN neemt je mee hoe regio’s aanspraak kunnen maken op transitiegelden om deze aanpak in te voeren op een wijze die voor alle stakeholders in de regio aantrekkelijk is.

De rol van fysiotherapie bij COPD-patiënten

A. de Backer, fysiotherapeut, Bravis Ziekenhuis

Als fysiotherapeut zal ik verschillende drainage- en ventilatiebevorderende technieken bespreken, zowel met als zonder hulpmiddelen. Daarnaast zal ik de aandacht vestigen op mobilisatie, met een specifieke focus op patiënten in de tweede lijn. Voor eerstelijnspatiënten richt ik me op spierkrachtoefeningen en het verbeteren van inspanningstolerantie, met als doel de kwaliteit van leven te verbeteren en het aantal ziekenhuisopnames te verminderen. Voor patiënten in de tweede lijn ligt de nadruk op het verbeteren van algemeen functioneren of vertragen van de achteruitgang hiervan, inzicht krijgen in de ontslagbestemming en het verminderen van de duur van opnames.

Verneveling en zuurstofmodaliteiten

J. Harks, Product Manager / Clinical Expert, VIVISOL Nederland
 

Tijdens deze workshop zullen alle zuurstof (mobiliteit)- en verneveling voorzieningen de revue passeren met al hun voor- en nadelen. Tevens gaan we bespreken hoe het voor u mogelijk is om objectief te bepalen of uw patiënt/cliënt geschikt is voor een on demand zuurstof systeem.

Het belang van meten van de pCO2 en wat doe ik er 
dan mee?

T. Wijkhuijs, Physician Assistant Longziekten, ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen

Hoe het transcutaan monitoren van de ventilatie een nuttig trendhulp middel kan zijn.


Highflow is in the air
N. Embregts-Huijbregts, Physician Assistant (PA) Longgeneeskunde, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis


Het inzetten van nHFT (nasal HighFlowTherapie) bij patiënten in het ziekenhuis. Wanneer zet je nHFT in? Welke standen zijn er? Hoe start je de therapie op en hoe bouw je af? Nannie Embregts deelt praktische Tips and Tricks.


Het belang van een goede samenwerking in de regio
Een verrassende afsluiting over toekomstbestendige zorg in de regio. Van een innoverend idee, naar uitvoering in de praktijk.


Accreditatie

Wordt aangevraagd bij verschillende beroepsverenigingen 

Accreditatie wordt aangevraagd voor 4 punten bij de volgende verenigingen:
  • Verpleegkundig Specialisten Register
  • KABIZ- Longfunctieanalisten (NVLA)
Accreditatie wordt aangevraagd voor 5 punten bij de volgende vereniging:
  • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

Programma


09:30 uur  Ontvangst
10:00 uur  Opening van het symposium
10:15 uur  Plenaire sessie
10:45 uur  Ronde 1
11:45 uur  Lunch en bezoek standhouders
12:45 uur  Workshop 2
13:45 uur  Koffiepauze en bezoek standhouders
14:00 uur  Workshop 3
15:00 uur  Koffiepauze en bezoek standhouders
15:15 uur  Plenaire sessie & afsluiting
16:30 uur: Borrel