Het slaaponderzoek

Uw arts heeft een slaaponderzoek aangevraagd. Dit onderzoek heet een polysomnografie (PSG).

Met dit onderzoek herkennen we verstoringen tijdens de slaap. Denk hierbij aan ademstilstanden (apneus), snurken en/of dalingen van het zuurstofgehalte in uw bloed.