Sleepless

Het geaccrediteerde symposium is bedoeld voor verpleegkundigen, artsen, zorginkopers en anderen die in hun dagelijkse praktijk met OSAS-patienten te maken hebben.

Tijdens dit event wordt dieper ingegegaan op casuistiek, ontwikkelingen binnen het vakgebied en de verschillende behandelmethoden.

Datum: Donderdag 16 mei 2024
Tijd: 09:30 -17:00 uur
Locatie: Innstyle, Herenweg 55, 3602 AN Maarssen

Heeft u vragen? We helpen graag via sleepless@vivisol.nl.

Workshops 


Slaap wearables: hoe werken ze en wat heb je eraan?
Prof. dr. S. Overeem
Arts/somnoloog, Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe

De afgelopen jaren is er met name op de consumentenmarkt veel aandacht voor 'wearables' die allerlei uitspraken doen over slaapstructuur en -kwaliteit. Indien voldoende betrouwbaar, hebben deze technologieën natuurlijk veel potentie voor klinisch onderzoek. Deze workshop belicht de huidige stand van zaken op het gebied van slaap wearables. Waarop zijn de metingen gebaseerd? In welke populaties zijn ze onderzocht, en wat is de betrouwbaarheid van de metingen? Welke stappen zijn nog nodig voor klinische implementatie?

OSAS bij mensen met Down; aandachtspunten bij diagnostiek en behandeling

Mw. dr. A.E. Smits
Arts voor verstandelijk gehandicapten/ Somnoloog, SEIN

OSAS bij het syndroom van Down komt zeer vaak voor; 2/3 van de mensen met Down hebben een vorm van OSAS. Goede diagnostiek is belangrijk om een breed beeld te krijgen zodat er een goed behandelplan opgesteld kan worden. Veel succesfactoren zitten in de (omgevings-)voorwaarden voor en tijdens de behandeling. Insomnie komt veel voor, ook bij OSAS bij mensen met het syndroom van Down. Gelijktijdige behandeling is vaak nodig om de behandeling van de OSAS te laten slagen.

In deze voordracht zullen specifieke aandachtspunten van slaapdiagnostiek bij mensen met het syndroom van Down belicht worden, de therapeutische opties en de voorwaarden voor een succesvolle behandeling.

Wat is vermoeidheid?

Dr. J.W.P. Vernooij
Internist, Vermoeidheidskliniek

Bij slaapstoornissen komt veel vermoeidheid voor, maar dit wat anders dan slaperigheid. Wat is het dan wel? En wat doe je er aan? Er zijn aandoeningen waarbij veel vermoeidheid is, bijvoorbeeld bij reuma, darmontstekingen, post-COVID syndroom en ME/cvs. Maar dekt de term vermoeidheid de lading wel?
Bij Vermoeidheidkliniek hebben we 15 jaar ervaring in de behandeling en begeleiding van mensen met ‘vermoeidheid’. Tijdens de workshop delen we die ervaringen.

Centraal slaapapneu bij cardiaal lijden

Mw. dr. H. Janssen
Longarts/Somnoloog, Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe

Centraal slaapapneu komt veel voor bij patiënten met onderliggend cardiaal lijden. Aan de hand van casuïstiek komen de pathofysiologie, diagnostiek en behandeling aan bod.

OSA… maar dan anders – over slaapapneu bij vrouwen

Dr. L. Venekamp
Longarts/Somnoloog/ Medisch directeur, NSI 

In deze boeiende workshop nodig ik u uit om een dieper inzicht te verkrijgen in het onderwerp Obstructief Slaapapneu (OSA) zoals u dat wellicht al kent, en nemen we vervolgens een belangrijke afslag naar de specifieke context van slaapapneu bij vrouwen. Waarom richten we ons expliciet op 'bij vrouwen'? De geschiedenis van slaapapneu heeft zich hoofdzakelijk gefocust op het traditionele beeld van de mannelijke patiënt. Echter, bij vrouwen uit dit zich vaak op een subtiele, complexere manier.
 
Tijdens deze workshop zullen we de unieke uitdagingen en symptoompresentaties van slaapapneu bij vrouwen ontdekken, en de valkuilen van een te eenzijdige focus op de AHI onder de loep nemen. Vrouwen lopen daardoor het risico om ten onrechte de diagnose te ontlopen of om een behandeling te ontvangen die niet volledig is afgestemd op hun specifieke behoeften.
 
Samen zullen we nieuwe inzichten delen en bespreken hoe zorgprofessionals, zoals u, hun benadering kunnen verfijnen om een meer inclusieve en effectieve zorg voor vrouwelijke patiënten met slaapapneu te waarborgen. Verbreed uw kennis, verfijn uw vaardigheden, en ontdek hoe u als professional het verschil kunt maken in de zorg voor vrouwen met slaapapneu.

Mandibulair repositie apparaat (MRA) voor OSA patienten; de basis en laatste ontwikkelingen 

Dr. M.H.T. de Ruiter
Specialist Mondziekten Kaak- en Aangezichtschirurgie, Het Diakonessenhuis

In toenemende mate worden patiënten behandeld met een zogeheten “anti-snurk beugel” (mandibulair repositie apparaat of MRA). Tijdens deze workshop zullen we gezamenlijk bespreken wat de goede indicaties zijn voor een MRA, bij welke patiënten kan dit wel of niet. Tevens zullen we het proces van patiënten met een MRA doorlopen, meest gehoorde problemen/bijwerkingen en hoe daar mee om te gaan.

Als er tijd over is, zal een klein gedeelte worden besteed aan de maxillomandibular advancement operatie, oftewel de kaakoperatie voor OSA.

Slaapapneu: "One size fits all not anymore"  Een klinische benadering.

Dr. K.W. van Kralingen
Longarts/Somnoloog bij NSI 

Tijdens de workshop zullen wij gezamenlijk ingaan op de mogelijkheden om tijdens het spreekuur te onderzoeken welk type slaapapneu de patiënt heeft. Dus niet alleen 'centraal' of 'obstructief' of het aantal stops, maar verdere typering zodat ook een gepersonaliseerde behandeling mogelijk wordt. Aan de hand van casuïstiek gaan wij onderzoeken of de wetenschappelijke inzichten op het gebied van de typering van slaapapneu al klinisch toepasbaar zijn.

Accreditatie

Wordt aangevraagd bij  verschillende beroepsverenigingen 

Accreditatie wordt aangevraagd voor 4 punten bij de volgende verenigingen:
  • KABIZ- Longfunctieanalisten (NVLA)
  • KABIZ- Laboranten Klinische NeuroFysiologie (NVLKNF)
  • Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)
  • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (scholing longverpleegkunde)
  • Verpleegkundig Specialisten Register (scholing verpleegkundig specialisten)

Programma


09:30 uur  Ontvangst 
10:00 uur  Opening van het symposium
10:30 uur  Workshop 1
11:30 uur  Koffiepauze en bezoek standhouders
12:00 uur  Workshop 2
13:00 uur  Lunch en bezoek standhouders
14:00 uur  Workshop 3
15:00 uur  Koffiepauze en bezoek standhouders
15:30 uur  Workshop 4
16:30 uur  Afsluiting met een hapje en een drankje

Exposanten

Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image