Wat is slaapapneu?

Slaapapneu wordt ook wel OSAS genoemd. Deze afkorting staat voor Obstructief Slaap Apneu Syndroom. Het betekent dat de ademhaling een aantal keren stopt tijdens het slapen. Dit komt omdat de bovenste luchtwegen (gedeeltelijk) afgesloten worden.

Een slaaponderzoek toont aan of u slaapapneu heeft.

Veelgestelde vragen

Symptomen slaapapneu

Door slaapapneu heeft u kans op hart- en vaatziekten en diabetes.Onbehandelde patiënten kunnen klachten hebben, zoals:

 

 • Vermoeidheid
 • Hoge bloeddruk
 • Geheugenproblemen
 • Concentratieverlies

Diagnose slaapapneu

De diagnose OSAS wordt vastgesteld door middel van een slaaponderzoek. Uw (huis)arts vraagt deze aan. Het slaaponderzoek vindt plaats in het ziekenhuis of thuis.

Tips bij slaapapneu

 • Drink minder alcohol
 • Let op uw gewicht
 • Stop met roken
 • Drink minder koffie, cola en zwarte thee
 • Houd uw matras en beddengoed vrij van stof en voorkom allergische reacties

Is snurken schadelijk voor mijn gezondheid?

Nee, als u alleen snurkt is dit niet schadelijk voor de gezondheid. Het zagende, brommende geluid kan wel heel lastig zijn voor een partner of huisgenoot.

Als snurken leidt tot ademstilstanden wordt het slaappatroon verstoord. Dit kan wel schadelijk zijn voor uw gezondheid. Neem contact op met een arts.

Zijn ademstilstanden gevaarlijk?

Ja en nee. Ook gezonde mensen hebben ’s nachts af en toe een ademstilstand. De frequentie en de lengte van de ademstilstand zijn bepalend voor het risico voor uw gezondheid. Vanaf 5 ademstilstanden per uur met een duur van meer dan 10 seconden is behandeling noodzakelijk.

Wat betekent AHI?

Wat betekent AHI?

AHI betekent Apneu Hypopneu Index en is het gemiddelde aantal ademstops per uur. De AHI is opgebouwd uit verschillende soorten ademstops (apneus) die langer dan 10 seconden duren. Er zijn obstructieve apneus, centrale apneus en hypopneus. Deze drie soorten bij elkaar opgeteld vormen de AHI, het aantal apneus en hypopneus per uur slaap. Bijvoorbeeld: bij 20 apneus en 10 hypopneus bedraagt de AHI 30.

Een apneu index (AI), is de optelsom van de obstructieve en de centrale apneus. Bij een apneu hypopneu index (AHI), worden de drie verschillende apneus bedoeld:

Obstructieve slaapapneu (OA)

Obstructieve apneus zijn obstructies in uw hals- en keelgebied. Dit kan de tong en/of de huig zijn die voor uw luchtpijp zakt, maar ook verslapte of ontspannen spieren en weefsels in de hals kunnen de luchtpijp ‘s nachts dichtdrukken. De lichaamsbouw (anatomie) kan ook invloed hebben op deze obstructieve apneus.

Centrale slaapapneu (CA)

Centrale apneus zijn apneus die veroorzaakt worden doordat de aansturing vanuit de hersenen naar de ademhalingsspieren niet goed werkt ’s nachts. De hersenen reageren onvoldoende op de hoeveelheid CO2 in uw bloed. Normaal gesproken is een te hoog CO2 gehalte in het bloed een ‘trigger’ voor de hersenen om de ademhalingsspieren in gang te zetten. Centrale apneus komen vaker voor wanneer iemand hartproblemen of andere gezondheidsproblemen heeft.

Hypopneus (HI)

Hypopneus zijn apneus waarbij er wel een doorgang van de luchtpijp is, dus wel zuurstofopname door de longen, maar minder dan normaal door de vernauwing. Omdat het de slaap wel degelijk negatief kan beïnvloeden, worden deze apneus ook tot de AHI gerekend.

Is slaapapneu te genezen?

Meestal niet. De behandeling van slaapapneu is in bijna alle gevallen een levenslang traject.
Het starten en volhouden van een therapie en gewichtsverlies levert meestal een aanzienlijke verbetering op.

Wat is een titratieperiode?

Een titratie is één van de manieren om te bepalen welke drukinstelling nodig voor u.

Een titratie duurt 2 tot 4 weken.
Het apparaat wisselt tussen de minimale en maximale ingestelde druk. Zo zoekt het apparaat automatisch de druk die nodig is om uw ademstops weg te blazen. En dus het best bij u past.

Wat zijn de behandelmogelijkheden voor OSAS?

VIVISOL levert drie soorten behandelingen voor OSAS:

 • PAP-therapie: Een apparaat blaast omgevingslucht onder verhoogde druk in de luchtwegen, waardoor de blokkades verminderen.
 • Positietherapie: Een apparaat wordt met een band rondom de borstkas bevestigd en geeft een trilling om rugligging te voorkomen.
 • MRA: Een beugel houdt de onderkaak op zijn plek, waardoor deze tijdens de slaap geen afsluiting kan veroorzaken.

Uw arts houdt rekening met verschillende factoren om te bepalen welke therapie het beste bij u past. Hierbij kijkt hij onder andere naar het aantal ademstops per minuut en het aantal ademstops in rugligging. Met de juiste behandeling daalt het aantal ademstops en krijgt uw lichaam de kans zich te herstellen. Dit kan even duren en is vaak afhankelijk van hoe lang u al OSAS heeft.

VIVISOL heeft meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van de behandeling van OSAS. We leveren niet alleen de apparatuur, maar begeleiden onze patiënten uitgebreid bij hun therapie. Onze ervaring is dat hoe trouwer u bent in het volgen van de therapie, hoe groter het effect.

Voorzorgsmaatregelen

U kunt, naast de voorgeschreven therapie, uw klachten verminderen door uw leefstijl aan te passen.

 • Beperk uw alcoholgebruik.
 • Streef naar een gezond gewicht.
 • Stop met roken.
 • Beperk het drinken van koffie, zwarte thee en cola.
 • Houd vaste slaaptijden aan.
 • Richt uw slaapkamer in op rust.
 • Houd slaapkamer, matras en beddengoed vrij van stof en voorkom allergische reacties.

Wat zijn de oorzaken en gevolgen van slaapapneu?

OSAS kan verschillende oorzaken hebben. Meer hierover leest u hier.

Veel onbehandelde OSAS-patiënten hebben klachten, zoals:

 • Vermoeidheid
 • Stemmingswisselingen
 • Hoge bloeddruk
 • Geheugenproblemen
 • Concentratieverlies
 • Verhoogde kans op hart- en vaatziekten en diabetes

Wat is een arousal?

Als de bovenste luchtwegen blokkeren, ontstaat er een ademstilstand. Door deze ademstilstanden daalt het zuurstofgehalte in het bloed. De hersenen geven hierdoor een wekreactie waardoor de patiënt weer doorademt. Deze wekreactie wordt een arousal genoemd. De combinatie van zuurstoftekort en arousals verstoort niet alleen de slaap, maar ook het functioneren van de organen en de hormoonhuishouding.

Verschillende soorten apneus

Obstructieve slaapapneu (OA)
Obstructieve apneus zijn obstructies in uw hals- en keelgebied. Uw tong en/of huig zakt voor uw luchtpijp, of verslapte of ontspannen spieren en weefsels in de hals drukken de luchtpijp ‘s nachts dicht. De lichaamsbouw (anatomie) kan invloed hebben op deze obstructieve apneus.

Hypopneus (HI)
Hypopneus zijn apneus waarbij er wel een doorgang van de luchtpijp is. De longen nemen wel zuurstof op, maar minder dan normaal door de vernauwing. Omdat het de slaap wel degelijk negatief kan beïnvloeden, worden deze apneus ook tot de AHI gerekend.

Centrale slaapapneu (CA)
Centrale apneus zijn apneus die veroorzaakt worden doordat de aansturing vanuit de hersenen naar de ademhalingsspieren niet goed werkt ’s nachts. De hersenen reageren onvoldoende op de hoeveelheid CO2 in uw bloed. Normaal gesproken is een te hoog CO2 gehalte in het bloed een ’trigger’ voor de hersenen om de ademhalingsspieren in gang te zetten. Centrale apneus komen vaker voor wanneer iemand hartproblemen of andere gezondheidsproblemen heeft.

Onze therapieën: